ALLMÄNNA VILLKOR

Logo_ny

PlanetCom driver webbsidan PlanetCom.se. Utförliga kontaktuppgifter framgår på webbsidan. 

Via webbsidan kan kunder byta varor med varandra via bolaget som kommer ifrån extern säljare, vars produkter bolaget inte säljer utan endast distribuerar mellan kunder. 

Allmänt 

1.1 Dessa allmänna villkor är tillämpade för alla som genomför köp av varor och tjänster från Planetcom.se.

1.2 Kunden godkänner dessa villkor samt PlanetComs Integritetspolicy i samband med köp via webbsidan. 

1.3 Genom att godkänna PlanetComs villkor verifierar kunden att hen har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. 

Planetcom förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning om kunden nekas att genomföra köpet av Planetcoms betalningsförmedlare, att Planetcom misstänker att kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. 

1.4 PlanetCom reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella skrivfel på webbsidan.

Planetcom har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara eller tjänst som kunden har beställt kommer PlanetCom att meddela kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset fram till dess att kundens order har påbörjat att plockas,  i det fall godkännande ej erhålls har Planetcom rätt att ta bort varan från kundens order. 

2. Avtal och Beställning 

2.1 För att kunna göra en beställning via webbsidan måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy. 

2.2 När kunden slutfört en beställning av Planetcom kommer Planetcom att bekräfta kundens beställning. Ett avtal med Planetcom ingås först när Planetcom slutligt bekräftat kundens beställning. 

Om beställningen inte finns på lager blir kunden satt i väntelista och inget avtal inleds. När beställningen åter finns på lager meddelar Planetcom kunden detta och avtal inleds när kunden bekräftar att hen fortfarande vill göra bytet.

2.3 Planetcom förbehåller sig rätten att ändra eller avboka kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför Planetcom kontroll exempelvis enligt punkterna 

  • (Kunds betalningsförmåga eller vilseledande information)
  • (slutförsäljning eller skrivfel) eller (Force Majeure). 

2.4 Kunden kan ändra och avboka en order fram till att kunden skickat postat plaggen.

2.5 När kunden genomfört beställningen och har fått ett bekräftelse via mejl måste behöver kunden skicka in kläderna inom en vecka för att garantera att kunna få de plagg vi lagt undan åt kunden.

2.6 När kunden accepterar dessa villkor accepterar kunden även att kunden inte förutbestämt vet exakt vad hen kommer att få tillbaka när hen lägger en beställning av ett byte av kläder med Planetcom.
Detta gäller även klädernas kvalitet och skick. Men om kunden gjort specifika önskemål i beställningsformuläret och Planetcom accepterat dem, ska Planetcom leverera dessa plagg i enlighet med beställningen till kunden.

2.7 Finns din order inte i lager blir du meddelad om detta via mejl. Du blir även satt i väntelista och vi återkommer när varorna finns i lager igen. Du kan när som helst avsäga dig din köplats i väntelistan genom att mejla info@planetcom.se

3. Varor, priser och betalning 

3.1 Vid beställning via webbsidan gäller de priser som anges på webbsidan på beställningsdagen. 

Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset som var vid tidpunkten när kunden slutförde beställningen av ordern. 

Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges.

Frakten till oss betalar kunden själv när hen skickar in sina kläder. Frakten ifrån oss betalar kunden till planetcom via betalnings metoden Swish efter att Planetcom mottagit plaggen.

Om kunden skulle överskrida den vikt som kunden angivit vid beställning, skickar vi inte tillbaka den överskridna vikten. Vikten räknas inklusive förpacknings material.

3.2 Planetcoms målsättning är att alltid göra så gott vi kan för att fullfölja kundens önskemål. Är inget angivet i beställningen utom storlekar, delas plaggen upp efter så jämn fördelning som möjligt, beroende på lagerstatus. Planetcom försöker alltid göra sitt bästa i den mån det går för att göra så jämna byten som möjligt. Får Planetcom in märkesplagg ifrån en kund, gör Planetcom sitt bästa för att motsvara värdet av plagget vid utbyte, till följd av vad som finns i lager.

3.3 Alla plagg som skickas in ska vara tvättade och rena.

Storlekslappen måste finnas kvar och  storleken på plaggen vara väl synlig. 

Plaggen får ej vara trasiga eller ha ingrodda smutsfläckar.

Tryck på plaggen ska finnas kvar och ej vara bortnötta. 

Plaggen ska ej vara över tvättade eller noppiga. 

Pyjamas skickas inte alltid i set. 

Synligt lagade kläder godkänns ej.

Alla plaggen ska vara i sin ursprungliga form. T.ex Jackor ska ha luvorna kvar och tröjor/byxor ska ha sina snören kvar. 

Om någon av ovanstående regler inte följs skickas plagget tillbaka och byts inte ut mot ett nytt. 

Undantag: Inskrivna namn på plaggen accepteras. Trasiga resårband på overaller och dylikt accepteras. 

Vid osäkerhet mejla in en bild på varan och rådgör med våran kundtjänst om plagget är byt bart eller ej. 

3.4 Kunden kan betala på sätt som anges på webbsidan. Priser står angivet på webbsidan.

3.5 Storlekarna på plaggen som tas emot är följande:

50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 130/140. Plaggen levereras i sina dubbelstorlekar. Med det menas att en kund som beställer storlek 74 även kan få plagg i storlek 80. Storlekar över 140 mottages ej. 

3.6 Då alla vågar kan visa en differens i vikt, räknas den vikt som vägs hos Planetcom, både på det som mottagits och ska skickas.

 3.7 Av de inskickade plaggen tas 25% av plaggen som betalning till Planetcom. De 25% räknas i vikt.


4. Leverans och transport 

4.1 Leveransen av kundens varor sker till den adress kunden angivit eller till postombud nära kunden. Det är kunden som är ansvarig för att hålla Planetcom uppdaterad om kundens uppgifter och därmed ge Planetcom möjlighet att leverera till rätt adress. Efter paketet är skickat från oss tas ingen adressändring emot på beställningen. 

Det är kundens ansvar att se till att leverantören kan komma fram till dörren. Om leverantören av någon av kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till kunden debiteras kunden för ordern som om den hade levererats. 

4.2 Så snart vi mottagit betalningen och din leverans, skickar vi tillbaka ditt nya paket.

4.3 Alla försändelser skickas via den leverantör som Planetcom anser lämplig. 

Vi reserverar oss för eventuella förseningar i leveransen.

4.4 Vi levererar endast inom Sverige. Leveranstiden kan variera beroende var i landet paketet ska skickas.

4.5 Kunden ansvarar för att märka de inskickade paketen med avsändare så att Planetcom kan fastställa vart paketen kommer från och var det nya paketet ska återsändas. Detta framgår i bekräftelsemejlet samt på webbsidan.

5. Ångerrätt 

5.1 När tjänsten (Bytet) fullgjorts och kunden accepterat de allmänna villkoren genom att lägga en order har kunden ej någon ångerrätt. Vid den tidpunkten då kunden mottagit de nya plaggen, skickas de gamla plaggen till en ny kund då detta är en bytestjänst och ingen webbsida för e-handel.

6. Reklamation 

6.1 Upptäcker kunden fel på ett plagg ska detta reklameras snarast. Reklamationer upptäkta efter 14 dagar beaktas ej.

6.2 Planetcom förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig. Planetcom förbehåller sig även rätten att i första hand välja hur en reklamation ska hanteras.

7. Länkar 

Planetcom kan länka från webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Planetcoms kontroll och webbplatser utanför Planetcoms kontroll kan länka till webbsidan. 

Planetcom ansvarar inte för behandling av information eller personuppgifter som kunden uppger på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.

 8. Force Majeure Planetcom ansvarar inte för förseningar, inställda leveranser eller annat orsakas av omständigheter som Planetcom ej kunnat råda över. Såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Planetcom kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och Planetcom rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

9. Ändringar av tjänster och Villkoren Planetcom kan utan förvarning till kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskild anledning de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Planetcom erbjuder på sin Webbsida. 

Planetcom förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få kundens godkännande. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbsidan. Ändringar gäller direkt i samband med att kunden har accepterat villkoren på Webbsidan (görs i samband med att kunden slutför en beställning). Planetcom rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 

10. Ogiltighet Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser. 

12. Tillämplig lag och tvist 

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Planetcoms kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Planetcom beslut från Allmänna Reklamationsnämnden samt tingsrätten.

12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i tingsrätt närmast beläget Planetcoms registrerade företagsadress.

____________________ Planetcom Allmänna Villkor har uppdaterats 2021-04-11